Dalyvavimas projektuose

  • 2012 – 2015 m. SAM Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“.
  • 2010 – 2014 m. LSMU, KTC ir Pietų Kazachstano apskrities jungtinis projektas, siekiant sumažinti naujagimių ir gimdyvių mirtingumą Kazachstano respublikoje.
  • 2012 – 2013 m. LSMU, KTC ir Tadžikistano sveikatos apsaugos valdybos jungtinis projektas, siekiant sumažinti naujagimių ir gimdyvių mirtingumą Tadžikistano respublikoje.
  • 2007–2013 m. “Visos Lietuvos gydytojų profesiniai mokymai“ pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ Projekto kodas Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-122.
  • 2005 ir 2006 m. – Motinos ir vaiko valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos vyriausybės 2004 birželio 16 d. nutarimu Nr. 754.

Mokslinė veikla

Esame 10 knygų ir vadovėlių (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) bendraautoriai, skaitome pranešimus tarptautinėse konferencijose.

Tobulinimasis

  • Tarptautinio jungtinio gaivinimo komiteto kongresai “Naujos gaivinimo rekomendacijos“ 2010 m. (Portas, Portugalija), 2015 m. (Praha, Čekija), pristatyti moksliniai pranešimai.
  • Tarptautinė konferencija “Tik ką gimusio naujagimio gaivinimas neatjungus nuo motinos: fiziologiniai aspektai” 2017 m. Njukastlas, Didžioji Britanija.
  • Tarptautiniai simpoziumai “Veiksmai gimdymo palatoje, asfiksija. Terapinė hipotermija”, 2010 – 2018 m. Drezdenas, Vokietija.